OOSTVAARDERSPLASSEN

Gelderland heeft geen ruimte en geen geld om een verbinding te maken met de Oostvaardersplassen in Flevoland. Bij de opening van de Oostvaardersplassen was het de bedoeling dat er een corridor met Gelderland zou komen. Door allerlei oorzaken is dat er nooit van gekomen. Gelderland stelt dat het Rijk de 'robuuste verbinding' in 2010 heeft geschrapt. Zo'n verbinding past in 2019 niet meer het Gelderse natuurbeleid.

In het omheinde gebied gaan veel edelherten, runderen en Konikpaarden door omdat er te weinig eten is. 

Op het doek Dare me maakt het stoere hert het hek open .... geef ons de ruimte! Met op de achtergrond de Konikpaarden.

Op het doek Guts waagt een jong hert het om het wildrooster te trotseren. Het wildrooster als symbool voor de verbinding. De euromunten als symbool voor het betrekkelijk kleine bedrag dat niet wordt geïnvesteerd door beleidsmaatregelen en andere keuzes. Op de achtergrond de herten die het leven reeds hebben gelaten. Het jonge hert als symbool voor een betere toekomst voor de dieren in de Oostvaardersplassen.

the making of Guts...